SÄKERHET | BEREDSKAP | KRISHANTERING

RESÄK CONSULTING DIN STABILA PARTNER I ALLA LÄGEN

FÖRSTUDIE

Tillsammans med er verksamhet ta fram underlag för att se vad som är erat specifika behov för att kunna bedriva verksamhet och produktion i svåra lägen.

ANALYS

Verksamhetssäkerhetsanalys för verksamheten skapas utifrån vilka risker vi har analyserat.

Säkerhetsskyddsplan för verksamheten skapas med rådgivning samt analys i syfte att omhänderta dessa risker.

LEVERANS

Med studien kan man välja att gå vidare med olika åtgärder eller vänta med större investeringar och jobba vidare med frågorna inom egen organisation.

Syftet är att omhänderta riskerna för respektive verksamhet och arbeta förebyggande.

 

SÄKERHET | BEREDSKAP | KRISHANTERING

KVALIFICERADE KONSULTTJÄNSTER FÖR ERA SPECIFIKA BEHOV