Konsulterar och utbildar i frågor gällande

säkerhet, beredskap, krishantering ledning.

Allt efter kundernas önskemål och behov.

Resäk consulting eftersträvar alltid att kunderna är i focus och att leverera stöd och rådgivning på ett kostnadseffektivt sätt där kvalité och ett tydligt resultat och mål uppbringas.

Att anlita en konsult ska på ren svenska "inte kosta skjortan"

Med vänliga hälsningar Rickard Elwing.

 

Informationssäkerhet

Rådgivare och utbildar i beredskapsfrågor för organisationer och verksamheter.

Rådgivare och utbildar i CBRNE

Rådgivare och utbildar i att motverka desinformation och ryktesspridning

Utför säkerhetsintervjuer vid nyanställning av personal

Rådgivare och utbildar vid säkerhetsfrågor som trygghet för medborgare och anställd personal vid företag

Rådgivare och utbildar i PDV (pågående dödligt våld i publik miljö)

Rådgivare och utbildar vid beredskapsövningar krishantering och ledning

Rådgivare och utför arbete i planläggning verksamhetssäkerhets analyser och skyddsplaner.

Rådgivare och utbildar i krishantering och ledarskap för organisationer.

Föreläser

 

Konsulterar mindre och större företag, kommuner, myndigheter och regioner
Att under svåra förhållanden kunna bedriva produktion och verksamhet.
Med allt vi ser i vardagen som naturliga förutsättningar försvinner hur agerar vi och förbereder oss för att minska konsekvenserna.

Titta gärna på filmen nedan och fundera på hur din produktion .organisation eller verksamhet påverkas